Semestralny program TZ dla dzieci

TRENING ZWYCIĘZCÓW DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci stanowią wstępny etap wielo-etapowego programu, przewidzianego na kilka lat. Istotą zajęć jest praktyczny trening umiejętności, bez których dziecko nie ma pełnego dostępu do swoich potencjalnych możliwości. Poziom wykorzystania przez dziecko posiadanych zdolności zależy od:

 • poziomu pobudzenia i stanu psychofizycznego w danej chwili, od doświadczanych emocji, a również pewności siebie i przekonań jakie ma na własny temat – w rezultacie od tego jak się czuje i jak potrafi panować nad  swoim samopoczuciem.
 • zdolności dziecka do mobilizacji i stawiania czoła trudnościom, jego odporności na niepowodzenia,  jego zdolności do samokontroli, umiejętności inicjowania działań i odnajdowania się w grupie rówieśniczej, itd.

 Zajęcia przewidziane są raz w tygodniu i trwają 45 minut. Program zajęć angażuje dzieci do całego spektrum atrakcyjnych działań, podczas których uczą się:

 • regulować swój nastrój
 • zdobywać zainteresowanie grupy
 • radzić sobie z lękiem w reakcji na sytuacje nowe
 • pokonywać trudności
 • wierzyć w siebie
 • przejawiać inicjatywę i działać spontanicznie
 • kontrolować swoje zachowania
 • wytrwale dążyć do celu
 • wierzyć w swoje możliwości
 • działać kreatywnie

W rezultacie uczestnicy zajęć coraz pewniej i coraz lepiej czują się i funkcjonują w  grupie, w sytuacjach zadaniowych i w sytuacjach trudnych, a dzięki temu lepiej radzą sobie z wyzwaniami szkoły.