Wyklady motywacyjne TZ

Wykład, z prezentacją multimedialną i dyskusją na zakończenie, proponujemy zespołom i środowiskom, ktore nie korzystały jeszcze z naszej oferty, a są zainteresowane lepszym wykorzystaniem indywidualnych możliwości i poprawą uzyskiwanych wyników w nauce, sporcie, pracy artystycznej, zawodowej - w najróżniejszych obszarach. Oferujemy również wykłady dla odbiorców zainteresowanych głównie lepszym funkcjonowaniem i osiąganiem większej satysfakcji i radości życia.

Wyklady przygotowywane są na zamówienie, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i ewentualnych problemów, z jakimi mogą zmagać się ich odbiorcy. Okolo 1,5-godzinny wykład ma charakter interaktywny, uczestnicy angażowani są do aktywnego analizowania prezentowanych treści, odnoszenia ich do własnych doświadczeń i codziennej praktyki.

 

Zamówienia przyjmujemy mailowo lub telefonicznie, pod numerem 501 016 193.