Nasza misja

Tworzymy młodzieży warunki do rozwoju dobrostanu, które są warunkiem wykorzystania posiadanego potencjału oraz przyszłych osiągnięć i szeroko rozumianych sukcesów. Rozwijamy dobrostan fizyczny, psychiczny/emocjonalny, społeczny. Rozbudzamy i uświadamiamy uczestnikom naszych kursów ich s talenty i uśpione możliwości. Ze skutecznymi metodami pracy w tym zakresie zapoznajemy rodziców i nauczycieli.

Czym jest dobrostan?

Dobrostan wyłania się z naszych myśli, działań i doświadczeń - nad większością z nich mamy kontrolę. Na przykład, gdy myślimy pozytywnie, mamy tendencję do lepszego samopoczucia emocjonalnego. Kiedy mamy dobre relacje w szkole i domu wtedy poprawia się nasz dobrostan społeczny. A kiedy otrzymujemy złą ocenę lub jesteśmy zhejtowani w szkole to po prostu jej nienawidzimy – mamy tendencję do gorszego samopoczucia w szkole. Przykłady te pokazują, jak szeroki jest dobrostan i jak wiele jest różnych rodzajów dobrostanu.
5 głównych rodzajów dobrostanu

 • Dobrostan psychiczny – to dobre samopoczucie emocjonalne - generowania emocji, które prowadzą do dobrych uczuć, to bycia odpornym psychicznie dzięki umiejętności praktykowania technik radzenia sobie ze stresem.
 • Dobrostan fizyczny. Zdolność do poprawy funkcjonowania organizmu poprzez zdrowy tryb życia – zdrowe jedzenie i dobre nawyki ćwiczeń fizycznych, unikanie toksyn, sen i odpoczynek.
 • Dobrostan społeczny. Umiejętność komunikowania się, rozwijania znaczących relacji z innymi i utrzymywania sieci wsparcia, która pomaga przezwyciężyć samotność.
 • Dobrostan w szkole. Zdolność do realizowania swoich zainteresowań, wartości i celu życiowego w celu uzyskania sensu, szczęścia.
 • Duchowy dobrostan obejmuje osobisty system wierzeń lub światopogląd danej osoby. Często wiąże się to z poczuciem własnej tożsamości i sensem życia. Zdrowe życie duchowe można kultywować na różne sposoby, w tym poprzez tradycyjne praktyki religijne, a także poświęcając czas na autorefleksję.

Filary szerokiego spektrum osiągnięć w szkole i w przyszłości.

 • Uczymy pielęgnować marzenia, przekształcać je w cele i realizować.
 • Rozwijamy kreatywność i komunikatywność, umiejętność swobodnej ekspresji, obrony swoich racji i budowania współpracy.
 • Wzmacniamy źródła siły i skuteczności w działaniu – samokontrolę, pozytywne myślenie, odpowiedzialność, odporność i konstruktywne nawyki.
 • Angażujemy do dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną.
 • Uczymy technik zwiększających zdolności umysłowe.

Żeby przygotować się do życia tak, by było wspaniałe – żeby rozwinąć i zaoferować kiedyś światu to, co w nas najlepsze – nie wystarczy sumienność i zdobywana w szkole i na uczelniach wiedza. Trzeba całego zestawu innych cech i kompetencji. A one nie powstają szybko, w wyniku decyzji. Wymagają systematycznego działania. Do życiowych zwycięstw, osiągnięć i spełnienia trzeba przygotowywać się od najmłodszych lat, bo rozwój warunkujących sukcesy zdolności, umiejętności i nawyków wymaga wytworzenia, umacniania, rozwijania i podtrzymywania niezliczonych obwodów połączeń nerwowych w mózgu. Systematyczne budowanie takiego wewnętrznego oprogramowania to najlepszy sposób poszukiwania własnej drogi i życia z pasją, a nie na pół gwizdka.

Naszą misją jest wspieranie młodzieży
w odkrywaniu swoich możliwości i rozwoju kompetencji,
które pomogą im przeżyć wspaniałe, udane życie.

Kompetencje, które rozwijamy:

 • umiejętność współpracy: otwartość, empatia, komunikatywność, asertywność, sztuka negocjowania współpracy, przewodzenie;
 • kreatywność: wyobraźnia, wolna ekspresja, pomysłowość, zaradność, nieszablonowe działanie, rozwiązywanie problemów;
 • sprawność umysłowa: pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, logiczne myślenie;
 • skuteczność: świadomość swoich talentów, odpowiedzialność, odwaga, wytrwałość, pewność siebie, odporność, samokontrola, umiejętność stawiania celów i śledzenia postępów

Nasze działania dyktuje brak zgody na powszechne marnowanie ogromnego potencjału ludzkich możliwości. Zbyt wielu ludziom, często zdolnym i dobrze wykształconym, nie udaje się zaoferować światu tego, co w nich najlepsze. Zbyt wielu nie czerpie z życia radości i satysfakcji. Jednych męczy praca zawodowa, bo robią nie to, do czego zostali stworzeni. Innych pozbawiają sił różne niemożności w życiu rodzinnym i relacjach z otoczeniem. Jeszcze inni zadręczają się, tracą odwagę i siły, koncentrując się na własnych ograniczeniach. Wielu, pozornie szczęśliwych, całe życie spełnia cudze oczekiwania, nie dając sobie szansy by obdarzać innych zgodnie z własną charyzmą i talentem.

Zbyt często cudowne kiedyś dzieci stają się z czasem zwykłymi, zdesperowanymi ludźmi.
Działamy żeby uchronić przed tym młodzież, która trafi na nasze kursy.
Pomagamy naszym kursantom stawać się najlepszymi wersjami siebie.