Warsztaty rodzinne

Warsztaty rodzinne

Szanowni Państwo,
Przygotowujemy dla Państwa bardzo szczególną ofertę - zajęcia warsztatowe pokazujące metody wspierania DZIECI w rozwoju DOBROSTANU W DOMU, dla całych rodzin, które prowadzić będziemy na terenie warszawskich ośrodków szkoleniowych i wyjazdowo, w atrakcyjnych miejscach, zapewniających możliwość połączenia pracy rozwojowej z rekreacją.

Celem warsztatów będzie skupienie całych rodzin na istotnych aspektach ich funkcjonowania i podjęcie wspólnej pracy nad wprowadzaniem konstruktywnych zmian otwierających wszystkim członkom nowe możliwości rozwoju.

Podczas zajęć najpierw pracujemy osobno z rodzicami, wyposażając ich w narzędzia, osobno z dziećmi. Następnie angażujemy całe rodziny do wspólnej pracy, koncentrując uwagę na wybranych przez nie aspektach życia rodzinnego: (relacje, porządek, nawyki edukacyjne, rytuały rodzinne, styl życia/odżywianie, wypoczynek, dalsza edukacja, itd.) Efektem wspólnej pracy jest akceptowany przez wszystkich (owned) plan wprowadzania konkretnych zmian wraz z narzędziami wspólnego monitorowania postępów.