Warsztaty i kursy

Zapraszamy Państwa na nasze wykłady interaktywne, w trakcie których nie tylko prezentujemy rzetelną, praktycznie zorientowaną wiedzę, ale i odpowiadamy na każde zgłoszone pytanie. Każdy wykład poświęcamy innemu aspektowi wychowania. Wykaz tematów podany jest poniżej.

Zapraszamy również na warsztaty, podczas których zapoznajemy uczestników z praktycznymi aspektami angażowania dzieci do działań i rytuałów, które sprzyjają rozwojowi możliwości i skutecznemu działaniu.

Podczas szczególnego rodzaju warsztatów, które oferujemy w weekendy całym rodzinom, zapraszamy do wspólnego budowania nawyków szczęśliwej rodziny. Więcej informacji na ten temat w kolejnej zakładce.

 

Każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka tego, co najlepsze. Nie tylko w dzieciństwie, ale i później, w dorosłym życiu. Nieliczni jednak wiedzą które cechy i umiejętności pozwolą dziecku przeżyć w przyszłości spełnione, szczęśliwe życie, i jak skutecznie wzmacniać ich rozwój.

Odpowiadamy na to pytanie, bazując na wynikach badań naukowych ostatnich dziesięcioleci. Wskazujemy sposoby myślenia i działania które sprawiają, że ludzie wykorzystują swoje możliwości, odnoszą sukcesy i cieszą się życiem. Pokazujemy czego trzeba dziecku w dzieciństwie, żeby je rozwinąć.

W ramach wykładów przyglądamy się paradoksom wychowania, układając jasną listę zaleceń: czego unikać i jakie działania włączać do pracy z dzieckiem.

Bazując na wynikach badań naukowych, obserwacjach wybitnych praktyków i własnych doświadczeniach, wskazujemy warunki potrzebne dziecku do takiego rozwoju, który – niezależnie od jego uwarunkowań genetycznych – pozwoli mu odnosić sukcesy i przeżyć udane, szczęśliwe życie.

Pokazujemy jak te warunki tworzyć, wyjaśniając dlaczego współczesne podejście do wychowania tak często tego nie zapewnia.

Proponujemy selekcję stosowanych metod wychowawczych i wzbogacenie ich o cały zestaw prostych i skutecznych, a nieznanych sposobów wzmacniania możliwości rozwojowych dziecka.

Ponadto, pokazujemy jak - mimo najlepszych chęci - rodzice często niechcący niszczą naturalną motywację dzieci do poznawania świata i zdolność do konsekwentnego działania, jak osłabiają ich zdolność do samodzielnego sterowania własnym zachowaniem, jak niezauważalnie obniżają ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Uświadamiamy też jakie straty niesie deficyt poświęcanego dziecku czasu i uwagi, a również nadmierna kontrola lub zbyt daleko idący permisywizm w pierwszych latach życia. Podpowiadamy jak rozwiązywać związane z tym problemy.


WYKŁADY INTERAKTYWNE

1. Jak tworzyć dziecku warunki do wytwarzania nawyków, dzięki którym będzie lepiej się czuło, sprawniej działało i więcej osiągało?

 • Co niszczy naturalną motywację dziecka do działania. Jak ją chronić?
 • Co sprzyja konstruktywnej niezależności dziecka i uczy skutecznie stawiać cele?
 • Co zależy od samokontroli. Jak tworzyć dziecku warunki do jej wzmacniania?
 • W jakich warunkach dziecko wytwarza nawyki, które będą podstawą jego przyszłych sukcesów i dobrego samopoczucia?
 • Sztuka motywującego śledzenia własnych postępów . Jak jej uczyć w domu?
 • Rytuały rodzinne, które wzmacniają dzieci i budują więzi. Jak je tworzyć?

2. Jak wspierać dziecko w tworzeniu przekonań, które je wzmocnią, otworzą mu dostęp do osobistych zasobów i pozwolą doświadczać szczęścia.

 • Wpływ przekonań dziecka na jego samopoczucie, poczucie własnej wartości i dostęp do osobistych zasobów. Przekonania wzmacniające i osłabiające.
 • Geneza przekonań. Jak rodzice mogą wzmocnić lub osłabić dane przekonanie?
 • Wpływ nastroju dziecka na jego zdolność do myślenia i działania. Metoda regulowania dostępu do osobistych możliwości przy pomocy pytań. AK ją stosować?
 • Dlaczego dziecko potrzebuje wyzwań. Jak podsuwać te najkorzystniejsze?
 • Konstruktywne i destrukcyjne podejście do porażki. Bezwzględne zalecenia.
 • W jakich warunkach dziecko czuje, że ma wpływ i jest skuteczne. Jak je tworzyć?
 • O konieczności uwzględniania możliwości dziecka. Ustalanie optymalnych standardów

3. Jak tworzyć warunki sprzyjające wysokiej sprawności umysłowej dziecka. Co wzmacnia pamięć i koncentrację?

 • Edukacja i wychowanie z perspektywy rozwoju mózgu.
 • Co wzmacnia, co zaburza rozwój podstaw inteligencji dziecka?
 • Wpływ odżywiania i stylu życia na możliwości umysłowe dziecka.
 • Wzmacnianie sprawności umysłowej dziecka w domu. Zalecenia.
 • Sposoby na łatwiejsze zapamiętywanie i przypominanie sobie.
 • Jak pomóc dziecku koncentrować się na wykonywanym zadaniu?


Możliwość realizacji pełnego cyklu lub wybranego wykładu oferujemydyrekcjom publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i organizacji pozarządowych. Warunki i terminy do uzgodnienia.

WARSZTATY

1. Praktyczne aspekty rozwijania konstruktywnych nawyków.

 • Jak – krok po kroku – skutecznie i bezboleśnie zaangażować dzieci do systematycznych działań sprzyjających zdrowiu i usprawniających życie i naukę. Jak zapewnić regularność podjętych działań.
 • Budowanie korzystnych rytuałów rodzinnych.

2. Jak wspierać dziecko /nastolatka w tworzeniu korzystnych dla jego rozwoju przekonań o sobie i innych.

Uczestnicy przyglądają się przekonaniom własnym i podzielanym w rodzinie, i analizują ich wpływ na przekonania dzieci oraz sposób funkcjonowania całej rodziny i poszczególnych jej członków. Uczą się jak modyfikowac i zmieniać niekorzystne przekonania.

(Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy ze swoich przekonań i ich wpływu na dzieci)

 • Badają co by było, gdyby porzucić/zmienić niekorzystne przekonania. Kwestionują je i osłabiają.
 • Dokonują przeformułowania tych niekorzystnych, na korzystne.
 • Poszukują punktów podparcia nowo sformułowanych przekonań, itd.

3. Praktyczne aspekty wspomagania nauki /pracy umysłowej ucznia w domu.

 • Co zwiększa skuteczność nauki i jak to wykorzystać. Jak tworzyć warunki do stosowania technik wspomagających pamięć i koncentrację.
 • Praktyczne zapoznanie się z wybranymi technikami.
 • Spaced Learning w domu.