Przygotowujemy do szczęśliwego lotu

Dom rodzinny jest miejscem kształtowania się kluczowych umiejętności życiowych dziecka, w tym całego zestawu kompetencji, od których zależy poziom wykorzystania jego potencjalnych możliwości  w przyszlości i szanse na udane życie.  Wspieranie dziecka, a później nastolatka w rozwoju tych kompetencji - w wykształcaniu sposobów myślenia i działania, które są warunkiem szczęścia i osiągnięć, nie jest łatwe. Rodzice są dla dzieci wzorami do naśladowania, ale to nie zawsze wzory pod każdym względem najlepsze. Chcą dać dzieciom wszystko, czego im trzeba do rozwinięcia skrzydeł, ale często mają za mało doświadczenia i wiedzy o czynnikach rozwoju. Niewielu zna przełomowe badania na ten temat. Dlatego chętnie dzielimy się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem. Aby mogli skuteczniej wspierać swoje dzieci w przygotowaniach do szczęśliwego lotu, zapraszamy ich na krótkie wykłady i zajęcia warsztatowe.