Wykłady i warsztaty

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy cztery aktualnie realizowane tematy szkoleniowe. Na każdy z nich mamy w ofercie wykład z prezentacją multimedialną, mający na celu zapoznanie odbiorców z daną tematyką, jak również warsztat, w trakcie którego uczestnicy rozwijają konkretne umiejętności i wspólnie dostosowują proponowane praktyczne rozwiązania do swoich potrzeb i możliwości. Uczestnikami warsztatu są najczęściej wcześniejsi słuchacze wykładu na dany temat, ale nie jest to konieczne.

Temat nr 1: Co – w świetle najnowszej wiedzy - sprzyja skutecznej nauce, a co ją utrudnia.

Temat nr 2: Co – w świetle najnowszej wiedzy – przygotowuje dzieci i młodzież do przyszłych sukcesów i udanego życia, a co im nie sprzyja?

Temat nr 3: Zastosowanie metod coachingu do wspierania ucznia w rozwoju i przezwyciężaniu trudności.

Temat nr. 4: Metody rozwoju DOBROSTANU W SZKOLE

Temat nr. 5: Rozwój DOBROSTANU nauczycieli

Poniżej znajdą Państwo informację o wykładach i warsztatach na każdym z ww. tematów.


Temat nr 3:    Zastosowanie metod coachingu do wspierania ucznia w rozwoju i przezwyciężaniu trudności.

Zapraszamy nauczycoeli wychowania fizycznego na szkolenie otwarte o charakterze warsztatowym:

COACHING W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Rodzaj

Data

Czas trwania

W godzinach:

Miejsce

Cena*

warsztat

     

      16 godzin

 

   8:30 – 16:00

 

ARiK  ul. Smulikowskiego 4

Warszawa - Powiśle

260 zł

*Cena obejmuje: udział, materiały, płytę CD, zaświadczenie, oraz serwis kawowy i dwa obiady

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z wybranymi metodami pracy coacha, pomocnymi w zwiększaniu zaangażowania młodzieży i uzyskiwaniu lepszych wyników.

Zastosowanie tych metod pozwoli nauczycielom:

 • Zwiększyć motywację uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego
 • Inspirować młodzież do stawiania sobie celów rozwojowych w obszarze aktywności fizycznej i sportu
 • Skutecznie promować i wykorzystywać systematyczną aktywność fizyczną/sportową jako narzędzie pracy nad charakterem (zapewniając tym lepsze wyniki w przyszłości)
 • Tworzyć uczniom warunki do przezwyciężania przekonań blokujących ich potencjał
 • Rozwijać u uczniów:
  - motywację do ćwiczenia i poprawiania wyników;
  - poczucie skuteczności i wewnętrzne umiejscowienie kontroli;
  - wiarę w to, że każdy może się zmieniać i doskonalić (nastawienie na rozwój);
  - umiejętność radzenia sobie z trudnościami i porażką;
  - odporność na stres związany z oceną i presją zewnętrzną;
  - świadomość ich potencjalnych możliwości;
  - dążenie do doskonałości
 • Wdrażać uczniów do:
  - stawiania sobie celów rozwojowych;
  - budowania nawyków sprzyjających zdrowiu, podnoszeniu kondycji i sprawności fizycznej;
  - samodzielnego monitorowania czynionych postępów
 • Skutecznie wspierać uczniów utalentowanych w rozwoju i drodze do osiągnięć w ramach zajęć dodatkowych
 • Uwzględniać potrzeby uczniów związane z poszukiwaniem tożsamości, celu i sensu podejmowanych działań, budować podczas zajęć relację bardziej satysfakcjonującą zarówno nauczyciela jak i uczniów.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem oferty z programem kursu, skierowanej do dyrekcji szkoły, prosimy o kontakt mailowy w formularzu w zakładce KONTAKT lub na adres a.chwedorowicz@gmail.com do końca marca. Więcej informacji o kursie można uzyskać pod numerem tel. 501 016 193.


Temat nr 1Co – w świetle najnowszej wiedzy - sprzyja skutecznej nauce, a co ją utrudnia.

Charakter i priorytety współczesnej szkoły sprawiają, że kadra nauczycielska koncentruje się na przekazywaniu wiedzy. Nauczyciel prezentuje informacje i umiejętności przewidziane programem, wspiera uczniów w ich przyswajaniu i egzekwuje opanowanie podstawy programowej w należytym stopniu. To rozległe i trudne zadanie, więc rzadko zostaje mu czas na zadanie sobie pytania o procesy i mechanizmy odpowiedzialne za sukcesy szkolne jednych uczniów, a porażki drugich. Szkoda. Bo wyniki bardzo licznych badań, wręcz całych programów badawczych, jednoznacznie wskazują czynniki sukcesów edukacyjnych, których raczej nie bierze się pod uwagę w szkole. Badacze proponują konkretne, proste procedury zwiększające skuteczność uczenia się i nauczania. W wyniku ich stosowania, ulegają znacznej poprawie wyniki uzyskiwane zarówno przez słabych, jak i „dobrych” uczniów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi odkryciami w tym zakresie i wykorzystywania tej wiedzy w swojej pracy. Oferujemy wykład z prezentacją multimedialną na temat czynników zwiększających skuteczność nauki i  technik zwiększających koncentrację, zapamiętywanie i przypominanie sobie przyswojonych treści:

JAK MOŻNA WPŁYWAĆ NA MOŻLIWOŚCI UMYSŁOWE UCZNIÓW I ICH SKUTECZNOŚĆ W PRZYSWAJANIU WIEDZY.

Wykład realizujemy dla gron pedagogicznych lub zainteresowanych rodziców w szkołach (na zamówienie).

Temat nr 5:  Rozwój DOBROSTANU nauczycieli.

Warsztaty dobrostanu dla pedagogów i nauczycieli Darłowo 2023

Opierały się na 4 filarach:

 1. Ćwiczenia fizyczne: gimnastyka poranna nad morzem, jazda rowerem wzdłuż morza po ścieżkach rowerowych i nordic woking.
 2. Zdrowe jedzenie
 3. Wspaniałe relacje interpersonalne
 4. Wieczorne zabawy i tańce na plaży.

Dzięki tym działaniom uczestnicy mogli odblokować swoje wewnętrzne dziecko, które mogło stać się bardziej spontaniczne, zapomnieć o krytycznym  glosie wewnętrznego rodzica, stać się bardziej kreatywne i szczęśliwi. Wszyscy mieli okazję do rozwijania swojej empatii i troski o siebie.

Temat nr 4:  Metody  rozwoju DOBROSTANU W SZKOLE.

Na warsztatach zaprezentujemy Państwu fiński model dobrostanu w szkole.

Fiński model dobrostanu szkoły dąży do studiowania szkoły jako całości. Jego głównym celem jest uzupełnienie perspektywy osiągnięć i procesów o dobro uczniów, aby sprostać wyzwaniom określonym w Konwencji ONZ o prawach dziecka "... Edukacja dziecka jest ukierunkowana na: rozwój osobowości dziecka, jego talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych w jego najpełniejszym zakresie".
Korzystając z narzędzi jakie wypracowaliśmy przy realizacji Treningu Zwycięzców w szkołach można by implementować fiński model dobrostanu szkoły do polskich warunków.
Osoby zainteresowane otrzymaniem oferty z programem kursu, skierowanej do dyrekcji szkoły, prosimy o kontakt mailowy w formularzu w zakładce KONTAKT lub na adres a.chwedorowicz@gmail.com do końca marca. Więcej informacji o kursie można uzyskać pod numerem tel. 501 016 193.