Przygotowujemy do wysokiego lotu

Trening dla Dobrostanu

Zdrowie – Mieć Kochać Być

Tworzymy dzieciom i młodzieży warunki do rozwoju dobrostanu, który jest warunkiem wykorzystania posiadanego potencjału oraz przyszłych osiągnięć i udanego życia. Rozwijamy dobrostan fizyczny, psychiczny/emocjonalny, społeczny i dobrostan szkoły, w oparciu o doświadczenia wcześniejszych realizacji Treningu Zwycięzców, który opiera się na 5 filarach: Zdrowie jedzenie i picie wody, Ćwiczenia fizyczne, Pozytywne myślenie, Unikanie toksyn, Sen i odpoczynek. Rozbudzamy i uświadamiamy uczestnikom naszych kursów ich talenty i uśpione możliwości. Ze skutecznymi metodami pracy w tym zakresie zapoznajemy rodziców i nauczycieli zachęcając ich do wsparcia dobrostan uczniów w szkole.

Zobacz więcej